Financiering

De hondenbelasting is meestal door de gemeenten geregeld. Daarom kunnen de inkomsten niet algemeen worden bepaald. In Duitsland worden echter jaarlijks ongeveer 200 miljoen € of gemiddeld ongeveer 37,00 € per hond in rekening gebracht. De verwerving en het onderhoud van de verwijderingsystemen voor hondenuitwerpselen wordt meestal met deze inkomsten gefinancierd. Voor niet-hondenbezitters ontstaan dus geen kosten.

Het voordeel voor het publiek door een schoon en respectabel stadsbeeld of recreatiegebied kan niet financieel worden berekend, maar moet niet worden onderschat. Vooral in toeristische regio’s kan dit effect een significante invloed uitoefenen op het welzijn van de gasten en dus op het concurrentievermogen van een plaats.